Hướng dẫn đăng bài trên WordPress

HTDIGI – Hướng dẫn viết bài và đăng bài viết với tính năng đăng bài trên WordPress trên cả 2 phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Cách đăng một bài viết mới

Bước 1 : Truy cập vào Admin với link mà chúng tôi sau khi thiết kế website đã cung cấp cho bạn

+ Trên website: http://domain.com/wp-admin/

  • Với phiên bản tiếng Anh: Bạn truy cập vào WordPress : Dashboard > Posts > Add New để tạo bài viết mới.
  • Với phiên bản tiếng Việt: Bạn vào Bảng tin > Bài viết > Viết bài mới để tạo bài viết mới.
Hình 1. Tạo bài viết mới với ngôn ngữ tiếng Anh
Hình 2. Tạo bài viết mới cài trên ngôn ngữ tiếng Việt.

Bước 2: Soạn thảo bài viết

Bạn có thể gõ tiêu đề bài viết và nội dung bài viết theo ý bạn và mở khung soạn thảo nếu bạn muốn thao thác với nhiều tính năng hơn.

Hình 3 . Khung soạn thảo bài viết với ngôn ngữ tiếng Anh.
Hình 4 . Khung soạn thảo bài viết với ngôn ngữ tiếng Việt.

Bước 3: Đưa bài viết vào Chuyên mục phù hợp.

  • Cài đặt trên phiên bản tiếng Anh: Bên cột phải mục Categories > Add New Ctegories để tạo một chuyên mục mới và chọn chuyên mục đã tạo nếu chưa có chuyên mục tùy chọn. Riêng HTDIGI đã làm sẵn 1 số chuyên mục cho bạn, bạn có thể chọn.
Hình 5. Đưa bài viết vào chuyên mục tiếng Anh.
  • Cài đặt trên phiên bản tiếng Việt: Bạn chọn  Chuyên mục  > Thêm chuyên mục để tạo một chuyên mục mới và chọn chuyên mục đã tạo nếu chưa có chuyên mục tùy chọn. Riêng HTDIGI đã làm sẵn 1 số chuyên mục cho bạn, bạn có thể chọn.
Hình 6. Đưa bài viết vào chuyên mục Tiếng Việt

Bước 4: Chọn ảnh tiêu biểu

Đây là ảnh đại diện cho bài viết này, nó sẽ hiển thị ở trang chủ, trang chuyên mục và các trang được trả ra kết quả với ảnh đại diện và tiêu đề đi kèm.

  • Với cài đặt trên phiên bản tiếng Anh: Bạn click vào Set featured image > Upload File > Set featured image để tải lên.
Hình 7. Chọn ảnh tiêu biểu trên phiên bản tiếng Anh.
Hình 8. Chọn ảnh tiêu biểu trên phiên bản tiếng Anh.
  • Với cài đặt trên phiên bản tiếng Việt:  Bạn click vào Chọn ảnh tiêu biểu > Tải tệp tin lên > Chọn ảnh tiêu biểu để tải lên.
Hình 9. Chọn ảnh tiêu biểu trên phiên bản tiếng Việt.
Hình 10. Chọn ảnh tiêu biểu trên phiên bản tiếng Việt.

Bước 5: Lưu bài viết hoặc xuất bản

Khi viết bài bạn không lên xuất bản bài viết ngay để tránh xuất hiện những bài viết chưa hoàn thiện hoặc có những hình ảnh không đẹp lên trang chủ website. WordPress cung cấp tính năng cho phép lưu thành các bản nháp khác nhau hoàn toàn tự động khi bạn biên soạn bài viết. Vì vậy bạn không cần phải lưu lại. Tuy nhiên bạn cứ thực hiện lưu lại thành bản nháp nếu bạn chưa thực sự yên tâm. Dưới đây là hướng dẫn lưu và xuất bản bài viết với cả tiếng Việt và Tiếng Anh:

  • Với phiên bản tiếng AnhSave Draft hoặc Publish trên WordPress. (Hình 11)
  • Với phiên bản tiếng ViệtLưu bản nháp hoặc Đăng bài viết trên WordPress. (Hình 12)
Hình 11. Save Draft hoặc Publish
Hình 12. Lưu bản nháp hoặc đăng bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.