Điều khoản và điều kiện

1. Bản Quyền và DMCA

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ các sản phẩm hay tài liệu đã được bảo vệ bởi bản quyền. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ các tập tin nào liên quan đến vấn đề bản quyền.

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm cho mục đích thương mại, hãy nên mua trực tiếp từ nhà phát triển.

Tất cả các sản phẩm mà bạn đã mua đều không được phép bán hoặc phân phối lại.

2. Chính Sách Hoàn Tiền

Chúng tôi không hoàn tiền sau khi đơn hàng đã hoàn tất trừ trường hợp sản phẩm không thể sử dụng được bình thường.

Nếu sản phẩm không thể sử dụng được, chúng tôi sẽ cần thời gian để tìm hiểu và sửa lỗi. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn.

3. Chính Sách Hỗ Trợ

Chúng tôi tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật miễn phí thông qua hệ thống email và hỗ trợ trực tuyến trên website. Ví dụ, chúng tôi có thể hỗ trợ trong việc cài đặt sản phẩm.

Chúng tôi không phải người sản xuất trực tiếp ra sản phẩm, nên khả năng hỗ trợ kỹ thuật có giới hạn. Chúng tôi không thay đổi tính năng của sản phẩm hay sửa lỗi sản phẩm từ nhà cung cấp.

Nếu bạn cần hỗ trợ cài đặt hay cấu hình sản phẩm đã mua trên website, xin hãy liên hệ với chúng tôi.