Schema Pro

600,000

  • Đánh dấu Schema những trang quan trọng trên website của mình. Giúp Google hiểu rõ website của bạn và duyệt nhanh hơn.
  • Tạo profile tìm kiếm đẹp khi hiển thị trên Google Search.
  • Tăng cao khả năng lên hạng từ khóa trên Google tìm kiếm.

Thông tin bổ sung

14/07/2021 1.3.1 Hướng dẫn sử dụng changlog